Sprawozdanie finansowe Centrum Myśli Jana Pawła II za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe Centrum Myśli Jana Pawła II za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe Centrum Myśli Jana Pawła II za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe Centrum Myśli Jana Pawła II za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Centrum Myśli Jana Pawła II za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe Centrum Myśli Jana Pawła II za 2016 rok

Sprawozdanie finansowe Centrum Myśli Jana Pawła II za 2015 rok

 

—————————————–

RAPORTY

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za 2020 r