Dyrektor
Michał Senk

Zastępca Dyrektora
Anna Olesiak

Główny Księgowy
Anna Okapiec

 


Kierownik Działu Stypendialno-Edukacyjnego
Maria Jankowska

Kierownika Działu Upowszechniania
Mateusz Toma

Kierownik Instytutu Badań Naukowych
dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska

Kierownik Działu Zasobów Cyfrowych
Piotr Strasz

Dyrygent Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II
Jan Krutul

p.o. Kierownika Działu Komunikacji
Paweł Bysko

Kierownik Działu Administracji
Elżbieta Trochimiak-Marek

Koordynator Wolontariatu
Dorota Czajkowska

IT
Tomasz Romanowski