Centrum Myśli Jana Pawła IIPO CO POWSTAŁO CENTRUM?

Aby badać, dokumentować i nowatorski sposób upowszechniać nauczanie Jana Pawła II. Tworzymy miejsce spotkania osób zainteresowanych niezwykłym pontyfikatem Papieża – Polaka.

KIM JESTEŚMY?

Centrum Myśli Jana Pawła II to Samorządowa Instytucja Kultury m. st. Warszawy powołana w 2005 roku decyzją Rady m.st. Warszawy. Działalność rozpoczęliśmy 1 kwietnia 2006 r.

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Myśli Jana Pawła II jest stale rozbudowywany i aktualizowany. Informacje publiczne będące w posiadaniu Centrum Myśli Jana Pawła II, a nieudostępnione w Biuletynie mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać na adres:

Centrum Myśli Jana Pawła II

Instytucja Kultury m.st. Warszawy
ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa

Zgodnie z art. 13.1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001r.) poszukiwana przez Państwa informacja zostanie udostępniona.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej