KIEROWNICTWO

Dyrektor
Norbert Szczepański

Z-ca dyrektora
dr Michał Łuczewski

Główna Księgowa
Izabella Belina

Z-ca dyrektora
Magdalena Stępień (urlop)

Pełnomocnik dyrektora ds. organizacyjnych
Michał Senk


Kierownik Działu Społecznego
Małgorzata Łuczak
Kierownik Działu Komunikacji
Joanna Korzeniewska
Kierownik Działu Upowszechniania
Szymon Pulcyn
Zastępca kierownika Działu Upowszechniania
Łukasz Ofiara
Kierownik Działu Administracji
Joanna Bis
Kierownik Instytutu Badań Naukowych

 

Autor: Admin

Ostatnio zmodyfikowany przez: Joanna Bis

Data ostatniej modyfikacji: 1 lipca 2014 o godzinie 14:08