KIEROWNICTWO

Dyrektor
Michał Senk

Z-ca dyrektora
dr Michał Łuczewski

Główny Księgowy
Monika Jakubczyk

 


Kierownik Działu Stypendialno-Edukacyjnego
Maria Jankowska

Kierownik Działu Upowszechniania
Szymon Pulcyn

Kierownik Instytutu Badań Naukowych
dr Dominika Żukowska-Gardzińska

Kierownik Działu Zasobów Cyfrowych
Anna Olesiak

Dyrygent Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II
Jan Krutul

Kierownik Działu Komunikacji
Joanna Korzeniewska

Kierownik Działu Administracji
Agata Stepańczuk

Koordynator Wolontariatu
Katarzyna Osior-Szot

IT
Tomasz Romanowski

Autor: Admin

Ostatnio zmodyfikowany przez: Agata Stepańczuk

Data ostatniej modyfikacji: 30 maja 2018 o godzinie 16:00