Jak korzystać z BIP?

Strona BIP Centrum Myśli Jana Pawła II jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r,;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

W menu po prawej stronie znajdą się zakładki umożliwiające znalezienie informacji o Centrum takich jak: statut, przedmiot działalności, regulamin oraz schemat organizacyjny, kierownictwo, oferty pracy, zarządzenia oraz informacje o zamówieniach publicznych.

Na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Myśli Jana Pawła II znajduje się link do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

U dołu ekranu znajdują się informacje dotyczące redakcji BIP, rejestru zmian i instrukcji korzystania z BIP.

Autor: Admin

Ostatnio zmodyfikowany przez:

Data ostatniej modyfikacji: 4 grudnia 2013 o godzinie 11:00